TePe går in som huvudpartner till MFFESPORT – vill inspirera unga till god mun- och allmänhälsa

TePe och MFF inleder ett långsiktigt samarbete när TePe går in som huvudpartner till MFFESPORT – en av Sveriges ledande klubbar inom e-sport. Genom partnerskapet når TePe en viktig målgrupp för sina utbildningsinsatser inom munhälsa.

I januari 2022 går startskottet för samarbetet som innebär att TePe medverkar till att utbilda och inspirera MFFs ungdomar i mun- och allmänhälsa. Under eAllsvenskans kommande säsong syns även TePes logotyp på e-sportslagets matchtröjor.

– TePe och MFF har många likheter – vi är båda Malmöbaserade och arbetar för hållbar utveckling och ökad folkhälsa. Genom MFFESPORT når vi en ny och viktig målgrupp – ungdomarna. Det är viktigt att i så tidig ålder som möjligt lära sig betydelsen av god munhälsa och hälsosamma rutiner i vardagen, inte minst eftersom munhälsan också hör ihop med allmänhälsan, säger Karin Rydberg, Nordisk marknadschef på TePe.

Sämre munhälsa hos unga

Samarbetet är en del av TePes satsning för att vända trenden av försämrad munhälsa hos unga (Tandläkartidningen, 2021). För att göra goda rutiner mer attraktiva för yngre barn har företaget tidigare lanserat en serie tandborstar med Bolibompamotiv. Nu är siktet inställt på ungdomar och unga vuxna i en ålder då föräldrarnas medverkan och inflytande minskar och man själv börjar ta ansvar för hälsosamma vanor i vardagen, till exempel den dagliga munhälsorutinen.

– Under pandemin har vi sett att munhälsan hos barn och ungdomar har blivit sämre. Samtidigt som besöken hos tandvården minskat, har hemarbete och distansundervisning bidragit till att rutiner som regelbunden tandborstning fallit bort. Dessutom har småätandet ökat som en följd av förändrade måltidsvanor, säger Anna Nilvéus Olofsson, tandläkare och odontologisk expert på TePe.

Unga e-sportsupportrar – en viktig målgrupp

På senare år har gaming och e-sport vuxit och turneringar samlar stor publik världen över såväl fysiskt som digitalt. Genom partnerskapet har TePe och MFF möjlighet att nå ut till e-sportlagets följare och supportrar med budskapet om vikten av goda vanor och en hälsosam livsstil, som motvikt till exempelvis stillasittande, småätande och söta drycker. 

Samarbete för hållbar utveckling
Engagemanget i MFFESPORT är en del i TePes arbete för social hållbarhet i linje med FNs globala mål 3, God hälsa och välbefinnande och 17, Genomförande och globalt partnerskap. Läs mer om TePes hållbarhetsarbete på www.tepe.com.